Besplatni razgovori

Za sve svoje ADSL korisnike automatski smo aktivirali Phone servis na broju telefona na kome je realizovan ADSL. Omogućili smo vam da povežete i više telefonskih brojeva (fiksnih ili mobilnih) po istom nalogu kao i postpaid plaćanje.

Pored brzog pristupa Internetu dobijate svakog meseca do 20 minuta besplatnog telefoniranja  (u vrednosti 100 dinara) korišćenjem Phone servisa, koji će vam biti automatski aktiviran. Da biste koristili Phone servis dovoljno je da sa svog fiksnog telefona na kojem je realizovan naš ADSL pozovete 0800 19 20 21 , unesete željeni broj i razgovarate!

Proverite cene poziva ka bilo kojoj destinaciji


*važi uz ugovornu obavezu od 12 meseci.

© 2017 Yunet International. All rights reserved.