Kako VoIP funkcioniše?

Phone sa Vašeg fiksnog ili mobilnog telefona

Ukoliko nemate Internet konekciju, Phone servis možete koristiti sa bilo kog fiksnog ili mobilnog telefona.

Sve sto je potrebno da uradite je da sa broja na kome je aktiviran servis pozovete 0800 19 20 21 i unesete željeni broj u međunarodnom formatu i razgovarate.

Da bi aktivirali Phone uslugu potrebno je da izvršite prepaid uplatu (dopunu) za broj telefona sa koga ćete koristiti servis. Aktivaciju (dopunu) možete izvršiti na sledeće načine:

  • uplatom u pošti ili banci (primer uplatnice PHONE uplatnica)
  • uplatom kredita u našim uplatnim mestima (proverite gde vam je najbliži ADSL distributer).
 


Phone sa Vašeg računara

Ukoliko želite da razgovore sa inistranstvom obavljate preko Vašeg računara, neophodno je da, pored brzog interneta, posedujete slusalice i mikrofon i da instalirate softverski telefon.

Detaljno uputstvo za instalaciju i podešavanje softverskog telefona tj. SIP klijenta možete pogledati ovde.


Šema servisa

Korišćenje analognog telefonskog aparata za telefoniranje preko Interneta

Varijanta 1

shema-servisa-01

Ovaj ATA uređaj (Analogni Telefonski Adapter) omogućava korišćenje analognog telefonskog aparata za telefoniranje preko Interneta.

Sama konekcija i sva potrebna podešavanja se vrše na ATA uređaju. Telefonski aparat se priključuje na FXS port (port za analogni telefonski aparat) na ATA uređaju. ATA uređaj se preko LAN porta povezuje na switch, koji je dalje povezan sa ADSL ruterom.


Varijanta 2

shema-servisa-02

Analogni telefonski aparat sa jednim LAN portom, jednim portom za priključak analognog telefonskog aparata i portom za povezivanje PSTN linije istovremeno omogućava i pozive preko Interneta i pozive ka fiksnoj mreži. Analogni telefonski adapter (ATA) povezuje telefonski aparat, PSTN liniju i switch preko LAN porta. Switch je povezan sa ADSL ruterom čime je omogućeno korišćenje Phone servisa.

 

Korišćenje IP telefonskog aparata za telefoniranje preko Interneta

Varijanta 1

shema-servisa-03

IP telefonski aparat omogućava korišćenje Phone servisa direktnim biranjem broja preko aparata. IP telefonski aparat se povezuje direktno na swith (kao i PC).


Varijanta 2

shema-servisa-04

Ovaj IP telefonski aparat omogućava istovremne pozive ka fiksnoj mreži i pozive preko Interneta. Na ovaj telefonski aparat direktno se povezuju switch i fiksna linija.

© 2017 Yunet International. All rights reserved.