Tranzit

Ako vaša kompanija ima udaljene poslovnice, možete ih jednostavno povezati upotrebom naših resursa i infrastrukture. Tranzit je pravo rešenje, i ujedno osnova za implementaciju virtuelne privatne mreže (VPN), koja omogućava savremenu i sigurnu komunikaciju između fizički udaljenih lokacija.

Tranzit servis Vam je na raspolaganju u svim mestima u Srbiji.

Tranzit, kao i svi naši servisi, stavlja akcenat na sigurnost i brzinu komunikacije. Na raspolaganju su Vam praćenje saobraćaja na linku, tehnička podrška (24/7) i detaljne statistike realizovanog saobraćaja. U slučaju prekida rada iznajmljene linije na raspolaganju vam je besplatni backup sistem.

Uz Tranzit servis stavljate tehnologiju u službu svog poslovanja – kvalitetnijeg, sigurnijeg i profitabilnijeg!

© 2017 Yunet International. All rights reserved.